Sights

Amamioshima
Amami Tourism & Products Federation
Amamioshima Tourism Association
Setouchi Town Tourism Association
Kikaijima
Kikaijima Tourist Information Office
Tokunoshima
Tokunoshima Tourism Organization
Okinoerabujima
Okinoerabu Island Tourism Association
Yoronjima
Yoron Tourist Information Office

Amami Airport

Amami Tourism & Products Federation

AiAi Hiroba 1F
14-10 Suehiro, Naze, Amami, Kagoshima, 894-0027

+81 (0)997-53-3240

https://www.amami-tourism.org/en/

Amamioshima Tourism Association

19-5 Nazesaiwai-cho,  Amami-City, Kagoshima,  894-0025

+81 (0)997-55-1181

http://amami-kankou.com/

Setouchi Town Tourism Association

26-14 Ominato Koniya,  Setouchi-cho, Oshima-gun, Kagoshima, 894-1503 

+81 (0)997-72-1199

https://www.setouchi-welcome.com/

Kikaijima Tourist Information Office

1298 Wan Kikai-cho, Oshima-gun, Kagoshima, 891-6202

+81 (0)997-65-1202

http://kikaijimanavi.com/

Tokunoshima Tourism Organization

1-1 Asama, Amagi-cho, Oshima-gun, Kagoshima, 891-7605

+81 (0)997-81-2010

http://www.tokunoshima-kanko.com/

Okinoerabu Island Tourism Association

1029-3 Yaja, China-cho, Oshima-gun, Kagoshima, 891-9202

+81 (0)997-84-3540

http://www.okinoerabujima.info/

Yoron Tourist Information Office

32-1 Chabana, Yoron-cho, Oshima-gun, Kagoshima, 891-9301

+81 (0)997-97-4610

http://www.yorontou.info/