Flight Status
  •  Arrivals 
  • Departures
17:00Kikaijima3836On Time
17:00Osaka(Itami)2469On Time
17:15Tokunoshima3844On Time
17:30Kagoshima3735On Time
17:50Kagoshima387On Time
16:20Kagoshima3464Proceed to Gate
17:40Kagoshima3734Check-In Available
17:55Tokunoshima3843Check-In Available
18:05Osaka(Itami)2468Check-In Available
18:30Kagoshima388On Time
Flight Status
  •  Arrivals 
  • Departures
17:00Kikaijima3836On Time
17:00Osaka(Itami)2469On Time
17:15Tokunoshima3844On Time
17:30Kagoshima3735On Time
17:50Kagoshima387On Time
16:20Kagoshima3464Proceed to Gate
17:40Kagoshima3734Check-In Available
17:55Tokunoshima3843Check-In Available
18:05Osaka(Itami)2468Check-In Available
18:30Kagoshima388On Time
Weather
Amamioshima
32.8
News
topimage_jougo
mabe